Bài viết đặc biệt

Conference: Empowering Packaging Success: Beyond Aseptic Solutions with Lamipak’s 360 Marketing Support, Technical Excellence Service and Agile Supply Chain Management

Date: 04 - 05.04.2024 Time: 9:00 - 17:00 Venue: Seminar room 3, Hall B1 at Saigon Exhibition and Convention...

LỊCH SỰ KIỆN

Xem thêm 

CÔNG NGHỆ MAP: CUỘC CHIẾN GIẢM LÃNG PHÍ THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Xem thêm 

GIẢI PHÁP BỀN VỮNG KÉO DÀI THỜI GIAN BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Xem thêm 

Optima Pharma hợp tác với TDN với tư cách là nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam.

Xem thêm 

HỘI THẢO QUỐC TẾ “BAO BÌ THÔNG MINH VÀ CƠ HỘI CHO VIỆT NAM TẠI KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG”

Xem thêm 

Sự lựa chọn của bạn có thể tạo ra sự thay đổi – ABB robot đồng hành cùng bạn

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam