Đặt gian hàng

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Gian
Tiêu chuẩn

SGD 650/sqm

VND 12,025,000/sqm

Đất trống

Đất trống

Gian
Đất trống

SGD 560/sqm

VND 10,360,000/sqm

Cao Cấp

Cao Cấp

Gian
Cao Cấp

SGD 675/sqm

VND 12,487,500/sqm

×

FanPage

ProPak Vietnam