Tin ngành

Dự kiến sản lượng bao bì giấy gần 5 triệu tấn trong năm 2022

Theo Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, FiinGroup, tổng sản lượng bao bì giấy dự kiến...

Gắn sản xuất với chế biến sản phẩm

Xem thêm 

Thương mại điện tử đòi hỏi ngành bao bì tối ưu hóa chuỗi cung ứng

Xem thêm 

Để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

Xem thêm 

Tỷ lệ tái chế bao bì đồ uống ở Việt Nam và cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Xem thêm 

Công nghiệp chế biến “chìa khóa” nâng tầm giá trị nông sản

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam