Tin ngành

Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới

Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến đặt mục tiêu...

Tăng sức cạnh tranh để nắm bắt cơ hội phát triển ngành bao bì

Xem thêm 

SCGP áp dụng kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị xanh cho ngành bao bì

Xem thêm 

Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến

Xem thêm 

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

Xem thêm 

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

Xem thêm 

Zebra mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam