Tiêu điểm sự kiện

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ ĐỒ UỐNG CHÂU Á: CƠ HỘI VÀNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM

Ngày: 04.04.2024 Thời gian: 09:30 – 15:30 Địa điểm: Phòng hội thảo DrinkTech, Hall B1 tại Trung...

HỘI THẢO: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NANO TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

Xem thêm 

HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH QUỐC TẾ: XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG, CÔNG NGHỆ ĐỒ UỐNG TẠI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Xem thêm 

HỘI THẢO QUỐC TẾ: XU HƯỚNG MỚI CHO NGÀNH BAO BÌ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM & KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

  04.03.2024
Xem thêm 

HỘI THẢO: CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM MỞ RỘNG NHÀ SẢN XUẤT (EPR) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN GIẢI ĐÁP ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG BAO BÌ ĐÓNG GÓI

  04.03.2024
Xem thêm 

HỘI THẢO BAO BÌ CHÂU Á: XU HƯỚNG BAO BÌ VỚI XÃ HỘI BỀN VỮNG

Xem thêm 

LỊCH TRÌNH HỘI THẢO KỸ THUẬT PROTALK

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam