Tiêu điểm sự kiện

Công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP – Sự cải tiến và phát triển cho đóng gói thực phẩm

1. THỰC TRẠNG BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HIỆN NAY (VIỆT NAM NÓI RIÊNG VÀ CHÂU Á NÓI CHUNG) -...

[Roadshow] “Cơ hội và thách thức đối với ngành bao bì trong bối cảnh mới: Lộ trình cho bảo vệ môi trường, giảm thiểu carbon”

  22.09.2023
Xem thêm 

BÁO CÁO TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM 2022

Xem thêm 

Innovation Technology Showcase

Xem thêm 

Hội thảo “Phát triển công nghệ tiên tiến & bền vững trong lĩnh vực thực phẩm”

  10.11.2022
Xem thêm 

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM 2022

  09.11.2022
Xem thêm 

[Hội thảo] “Ngành Đồ uống Việt Nam, xu hướng công nghệ thiết bị trong tương lai”

  09.11.2022
Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam