Tiêu điểm sự kiện

[Webinar] Giải pháp tự động hoá nâng cao hiệu quả cho quy trình xử lý và chế biến thực phẩm & đồ uống

Ngày giờ: 31.8.2021 | 14:00 - 16:00, GMT +7 Ngôn ngữ: Tiếng anh & Tiếng Việt Ban tổ chức: Interroll & Informa...

[Webinar] Công nghệ Spin Shot trên máy phóng nhãn Fuji Seal và những lợi ích đem lại

  02.06.2021
Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam