Đôi nét về
Đơn Vị Bảo Trợ

Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS)

Hiệp hội Bao bì Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất bao bì trên phạm vi toàn quốc.

Lĩnh vực SXKD của Hội viên:

– Bao bì từ giấy: hộp giấy, túi giấy, thùng carton, nhãn hàng, v.v…;

– Bao bì từ nhựa: bao bì nhựa mềm phức hợp, nhãn decal, bao bì nhựa ép hút định hình, ống nhựa thoát nước, v.v…;

– Bao bì kim loại;

– Bao bì gỗ;

– Ngành liên quan: Kinh doanh nguyên vật liệu, máy móc thiết bị ngành in bao bì; dịch vụ huấn luyện doanh nghiệp; cho thuê tài chính, v.v…

Truy cập Website: www.hhbb.vn ; www.vinpas.vn

Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA)

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam là một tổ chức tự nguyện phi chính phủ của các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà quản lý, khoa học, kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế, hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chế biến bia-rượu-nước giải khát.

Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đã và đang vươn lên trở thành trung tâm của các hoạt động chuyên ngành, Hiệp hội đã tập hợp được nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành, tiếng nói của Hiệp hội đã trở thành tiếng nói chung của ngành bia-rượu-nước giải khát và góp phần tích cực cho sự phát triển chung của ngành bia-rượu-nước giải khát. Sự phát triển của Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam gắn liền với sự phát triển của các đơn vị hội viên và ngành bia-rượu-nước giải khát. Mọi hoạt động của Hiệp hội không thể không kể đến sự tham gia tích cực của các đơn vị hội viên, Hiệp hội mong muốn các đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành bia-rượu-nước giải khát tham gia tích cực vào mọi hoạt động của Hiệp hội theo tôn chỉ chung là “Đoàn kết, bình đẳng cùng phát triển”

Truy cập Website: http://www.vba.com.vn/

×

FanPage

ProPak Vietnam