CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM 2022

  26/09/2022

Ngày: 09 tháng 11 2022

Địa điểm: Khu vực Lễ Khai mạc, Hall A2, Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

Thời gian Nội dung Diễn giả
8:00 – 8:30 Đăng ký tham dự
8:30 – 9:00 Đón tiếp khách mời danh dự từ các Bộ ban ngành
9:00 – 9:10 Biểu diễn múa/ca nhạc truyền thống
9:10 – 9:20 Phát biểu chào mừng Ông BT Tee

Tổng Giám đốc

Informa Markets tại Việt Nam

9:20 – 9:30 Phát biểu Khai mạc Giáo sư, TSKH. Nguyễn Văn Liên

Chủ tịch

Hiệp Hội Môi Trường và Khu Công nghiệp Việt Nam, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Xây Dựng

9:30 – 9:40 Phát biểu Khai mạc Đại diện từ lãnh đạo hiệp hội công nghiệp từ ProPak Vietnam 2022
9:40 – 9:50 Phát biểu Khai mạc Đại diện từ Bộ ban ngành liên quan
9:50 – 10:00 Lễ cắt băng khai mạc
10:00 Tham quan Triển lãm & Hội thảo ProPak Vietnam 2022
Chia sẻ:
×

FanPage

ProPak Vietnam