[Webinar] Công nghệ Spin Shot trên máy phóng nhãn Fuji Seal và những lợi ích đem lại

  26/04/2022

Ngày: 2 tháng 6, 2021 (Thứ 4)
Thời gian: 14:00 – 16:00 (GMT +07:00, giờ VN)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Tổ chức bởi: Công ty TNHH Fuji Seal Việt Nam & Công ty Informa Markets Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH

14:00 – 14:10 Phát biểu khai mạc
14:10 – 14:15 Giới thiệu tổng quan về Fuji Seal
14:15 – 14:20 Giới thiệu về công nghệ spin shot trên máy phóng nhãn
14:20 – 14:25 Những lợi ích của công nghệ spin shot
14:30 – 15:00 Q&A

THÔNG TIN DIỄN GIẢ

Mr. Chanasit Buranapong
Regional Machinery Sales Manager from Fuji Seal Engineering Co., Ltd​
Xem bản ghi hình TẠI ĐÂY
Chia sẻ:
×

FanPage

ProPak Vietnam