Công nghệ đóng gói khí cải tiến MAP – Sự cải tiến và phát triển cho đóng gói thực phẩm

  19/09/2023

1. THỰC TRẠNG BAO BÌ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM HIỆN NAY (VIỆT NAM NÓI RIÊNG VÀ CHÂU Á NÓI CHUNG)
– Vai trò của bao bì trong lãng phí thực phẩm
– Vai trò của bao bì đóng gói thực phẩm
– Ưu điểm khi sử dụng đúng loại bao bì
2. XU HƯỚNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA BAO BÌ ĐÓNG GÓI TẠI VIỆT NAM VÀ CHÂU Á
3. BAO BÌ ĐA LỚP CẢN KHÍ CAO VÀ CÔNG NGHỆ MAP
– Giới thiệu công nghệ MAP và bao bì đa lớp cản khí
– Ví dụ điển hình ứng dụng công nghệ MAP tại thị trường Việt Nam

 

 

Mrs. Huyen Lam

Giám đốc phát triển kinh doanh

 

Chia sẻ:
×

FanPage

ProPak Vietnam