Xuất siêu

Xuất siêu lớn sang những thị trường có FTA

Xuất khẩu hàng hóa năm 2022 của Việt Nam đạt gần 372 tỷ USD, nhưng ấn tượng hơn cả là...

Việt Nam xuất siêu 11,2 tỉ USD trong năm 2022

View more 

Xuất khẩu nông nghiệp tăng đưa xuất siêu lên gấp 3,2 lần, đạt gần 4 tỉ USD

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam