sản lượng

Dự kiến sản lượng bao bì giấy gần 5 triệu tấn trong năm 2022

Theo Khối Dịch vụ Nghiên cứu thị trường và Tư vấn, FiinGroup, tổng sản lượng bao bì giấy dự kiến...

×

FanPage

ProPak Vietnam