quy trình

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

Xuất phát từ nhu cầu phát triển các biện pháp tái chế, xử lý chất thải nhựa thành các sản...

×

FanPage

ProPak Vietnam