Quảng Ninh

Nâng cao năng lực chế biến nông sản

Quảng Ninh sở hữu vùng sản xuất nông sản khá dồi dào với 14 vùng trồng cây ăn quả cho...

×

FanPage

ProPak Vietnam