Propak Vietnam

Bao bì là công cụ truyền bá giá trị sản phẩm

Không dừng lại ở chức năng sử dụng, bao bì còn mang tính văn hoá, đóng góp một phần không...

Thị trường bao bì thủy sản sẽ tăng trưởng hàng năm là 5%

View more 

Để ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu

View more 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI QUÝ III VÀ 9 THÁNG NĂM 2022

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam