PPV22

Tỷ lệ tái chế bao bì đồ uống ở Việt Nam và cách thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn

Dưới các tác động tiêu cực từ chất thải, nền kinh tế tuần hoàn được xem là giải pháp hết...

Công nghiệp chế biến “chìa khóa” nâng tầm giá trị nông sản

View more 

Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới

View more 

Tăng sức cạnh tranh để nắm bắt cơ hội phát triển ngành bao bì

View more 

Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến

View more 

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

View more 

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam