PPV2023

Giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất giấy bao bì

Nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng trong...

Xanh hóa bao bì trong ngành đồ uống: Cơ hội và thách thức

View more 

Doanh nghiệp ngành giấy đẩy mạnh tiếp cận thị trường xuất khẩu mới

View more 

[INFOGRAPHIC] Mở rộng ứng dụng của bao bì – Bước tiến mới cho doanh nghiệp

View more 

Ấn Độ và Việt Nam: Nhiều bước tiến trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm

View more 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ 1 NĂM 2023

View more 

Việt Nam mong muốn Nhật Bản chuyển giao công nghệ chế biến nông sản

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam