phát triển bền vững

Tạo đột phá cho chế biến nông sản

Phát triển công nghiệp chế biến là giải pháp tối ưu để nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng...

Hỗ trợ xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn

View more 

Sản phẩm bao bì xanh: Xu hướng trong đóng gói, bao bì – thị trường nội địa và xuất khẩu

View more 

SCGP áp dụng kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị xanh cho ngành bao bì

View more 

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

View more 

Phát triển bền vững, những rào cản cần vượt qua

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam