phát triển bền vững

SCGP áp dụng kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị xanh cho ngành bao bì

Để mang lại những giá trị xanh bền vững cho ngành bao bì, SCG Packaging (SCGP) đã không ngừng nỗ...

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

View more 

Phát triển bền vững, những rào cản cần vượt qua

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam