OCOP

Nâng cấp “sao” để sản phẩm OCOP vươn xa

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng...

×

FanPage

ProPak Vietnam