nông sản

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

Ngày 12/7, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp bàn giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng vùng...

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

View more 

‘Chìa khóa’ mở cửa thị trường châu Âu cho hàng nông sản Việt

View more 

Xuất khẩu nông nghiệp tăng đưa xuất siêu lên gấp 3,2 lần, đạt gần 4 tỉ USD

View more 

Tín hiệu tích cực từ xuất khẩu nông sản

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam