nông sản

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

Xuất phát từ nhu cầu phát triển các biện pháp tái chế, xử lý chất thải nhựa thành các sản...

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về nông sản và chế biến thực phẩm

View more 

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng khả quan

View more 

Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 1 tỷ USD

View more 

Nông sản Ðắk Nông chuẩn hóa để rộng đường xuất khẩu

View more 

Năm 2023 – Trái cây Việt rộng đường vào các thị trường lớn

View more 

Nâng cao năng lực chế biến nông sản

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam