nội địa

Xuất khẩu thủy sản đặt mục tiêu 9,5 tỷ USD năm 2024

Ngày 21/12, Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Tổng kết công...

Sản phẩm bao bì xanh: Xu hướng trong đóng gói, bao bì – thị trường nội địa và xuất khẩu

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam