Môi trường

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

Xuất phát từ nhu cầu phát triển các biện pháp tái chế, xử lý chất thải nhựa thành các sản...

Cơ hội nào cho bao bì thân thiện môi trường?

View more 

Thay thế chất liệu làm bao bì nhằm giảm lượng khí thải toàn cầu

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam