mô hình

Tạo bước chuyển mới cho nông nghiệp Thủ đô

Thời điểm này, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội đã chiếm khoảng 40% tổng giá...

Diễn Châu, Nghệ An: Mô hình trồng và chế biến một số sản phẩm dinh dưỡng từ mầm cây lúa mì

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam