FDI

VIỆT NAM THU HÚT HƠN 39.100 DỰ ÁN FDI VỚI VỐN ĐĂNG KÝ GẦN 469 TỶ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Việt Nam đã...

Nghệ An có thêm 5 dự án FDI với mức đầu tư lên tới 311 triệu USD

View more 

Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tăng hơn 32%

View more 

FDI vào Việt Nam 11 tháng tăng gần 15%

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam