cơ cấu

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng khả quan

Trong cơ cấu hàng rau quả xuất khẩu, tỷ trọng của sản phẩm chế biến đang có xu hướng tăng...

×

FanPage

ProPak Vietnam