chế biến thực phẩm

Ấn Độ và Việt Nam: Nhiều bước tiến trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm

Ấn Độ thị trường đầy tiềm năng tiêu thụ đa dạng các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến...

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm

View more 

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về nông sản và chế biến thực phẩm

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam