chế biến nông sản

Việt Nam mong muốn Nhật Bản chuyển giao công nghệ chế biến nông sản

Chiều 8/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đoàn giao lưu kinh tế...

Thịt thực vật – Hướng đi mới trong chế biến nông sản

View more 

Hỗ trợ xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn

View more 

Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản

View more 

Gắn sản xuất với chế biến sản phẩm

View more 

Phát triển công nghiệp bảo quản chế biến nông sản: Giải pháp tối ưu nâng giá trị sản phẩm

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam