bảo vệ môi trường

SCGP áp dụng kinh tế tuần hoàn, tạo giá trị xanh cho ngành bao bì

Để mang lại những giá trị xanh bền vững cho ngành bao bì, SCG Packaging (SCGP) đã không ngừng nỗ...

×

FanPage

ProPak Vietnam