bao bì

Phát triển thị trường hàng hóa xanh ở Việt Nam

Tiêu dùng xanh đang trở thành một xu thế mới và nhận thức của người tiêu dùng về tiêu dùng...

Thương mại điện tử “Xanh hóa” nhờ bao bì thân thiện môi trường

View more 

Nâng cấp “sao” để sản phẩm OCOP vươn xa

View more 

Xác định rõ vai trò của bao bì trong nhận diện thương hiệu HTX

View more 

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

View more 

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng khả quan

View more 

An toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp: Cơ bản đảm bảo

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam