sản xuất

Sản xuất tiêu dùng bền vững: Quan trọng thay đổi nhận thức hành vi

Thay đổi nhận thức và hành vi của người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp trong sử dụng, sản xuất...

An toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp: Cơ bản đảm bảo

View more 

Phát triển sản xuất nguyên liệu an toàn phục vụ chế biến, xuất khẩu nông sản

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam