Tin ngành

[INFOGRAPHIC] Tiềm năng tăng trưởng sáng của ngành bao bì

Hoàn thiện quy trình công nghệ và xây dựng dây chuyền sản xuất một số sản phẩm bao bì chất dẻo thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học

Xem thêm 

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu cho ngành chế biến thực phẩm

Xem thêm 

Việt Nam-Ấn Độ thúc đẩy hợp tác về nông sản và chế biến thực phẩm

Xem thêm 

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng khả quan

Xem thêm 

An toàn vệ sinh thực phẩm nông nghiệp: Cơ bản đảm bảo

Xem thêm 

Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 1 tỷ USD

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam