Tin ngành

Tạo bước chuyển mới cho nông nghiệp Thủ đô

Thời điểm này, các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội đã chiếm khoảng 40% tổng giá...

Năm 2023 – Trái cây Việt rộng đường vào các thị trường lớn

Xem thêm 

Nâng cao năng lực chế biến nông sản

Xem thêm 

Diễn Châu, Nghệ An: Mô hình trồng và chế biến một số sản phẩm dinh dưỡng từ mầm cây lúa mì

Xem thêm 

Xuất siêu lớn sang những thị trường có FTA

Xem thêm 

Tạo đột phá cho chế biến nông sản

Xem thêm 

Thịt thực vật – Hướng đi mới trong chế biến nông sản

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam