Tin ngành

Thịt thực vật – Hướng đi mới trong chế biến nông sản

Thị trường của sản phẩm gọi là thịt thực vật tại Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng hơn...

Chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm nông sản

Xem thêm 

Phát triển sản xuất nguyên liệu an toàn phục vụ chế biến, xuất khẩu nông sản

Xem thêm 

Việt Nam xuất siêu 11,2 tỉ USD trong năm 2022

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ IV VÀ NĂM 2022

Xem thêm 

Hỗ trợ xây dựng, phát triển các chuỗi sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm an toàn

Xem thêm 

Sản phẩm bao bì xanh: Xu hướng trong đóng gói, bao bì – thị trường nội địa và xuất khẩu

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam