Tin ngành

Xanh hóa bao bì trong ngành đồ uống: Cơ hội và thách thức

Thời gian gần đây, việc sử dụng bao bì giảm thiểu tác động đến môi trường được thúc đẩy bởi...

Doanh nghiệp ngành giấy đẩy mạnh tiếp cận thị trường xuất khẩu mới

Xem thêm 

[INFOGRAPHIC] Mở rộng ứng dụng của bao bì – Bước tiến mới cho doanh nghiệp

Xem thêm 

Ấn Độ và Việt Nam: Nhiều bước tiến trong sản xuất nông nghiệp và chế biến thực phẩm

Xem thêm 

INFOGRAPHIC TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI QUÝ 1 NĂM 2023

Xem thêm 

Việt Nam mong muốn Nhật Bản chuyển giao công nghệ chế biến nông sản

Xem thêm 

[INFOGRAPHIC] Tiềm năng tăng trưởng sáng của ngành bao bì

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam