Tin ngành

Thay thế chất liệu làm bao bì nhằm giảm lượng khí thải toàn cầu

Thay vì màng nhôm như hiện nay, bao bì thực phẩm sẽ có lớp bảo vệ làm từ sợi từ...

Đưa sáng tạo vào phát triển nông nghiệp Tây Nguyên

Xem thêm 

Hòa Bình: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Xem thêm 

THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Xem thêm 

Phát triển công nghiệp bảo quản chế biến nông sản: Giải pháp tối ưu nâng giá trị sản phẩm

Xem thêm 

EU sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình nông nghiệp hiện đại

Xem thêm 

Lối ra cho doanh nghiệp sản xuất túi thân thiện môi trường

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam