Tin ngành

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

Ngày 12/7, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp bàn giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng vùng...

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

Xem thêm 

Zebra mở rộng trung tâm dịch vụ bảo hành tại Việt Nam

Xem thêm 

Thay thế chất liệu làm bao bì nhằm giảm lượng khí thải toàn cầu

Xem thêm 

Đưa sáng tạo vào phát triển nông nghiệp Tây Nguyên

Xem thêm 

Hòa Bình: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản

Xem thêm 

THÔNG TIN VỀ NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam