Tin ngành

Nâng cấp “sao” để sản phẩm OCOP vươn xa

Sao OCOP là đại lượng thể hiện chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm OCOP trên thị trường, cũng...

Tổng quan ngành giấy và bột giấy Việt Nam những tháng đầu năm – Dự đoán tình hình sản xuất nửa cuối 2023

Xem thêm 

Cần có định mức chi phí tái chế sản phẩm bao bì phù hợp

Xem thêm 

Xác định rõ vai trò của bao bì trong nhận diện thương hiệu HTX

Xem thêm 

[INFOGRAPHIC] Cập nhật công nghệ chế biến & bảo quản trong ngành thực phẩm

Xem thêm 

Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bao bì

Xem thêm 

Giảm chi phí, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất giấy bao bì

Xem thêm 
×

FanPage

ProPak Vietnam