sản phẩm

Đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến

Đa dạng hóa sản phẩm sau khi thu hoạch là một trong những giải pháp nhằm giúp việc tiêu thụ...

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

View more 

Hòa Bình: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam