rau quả

Lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 1 tỷ USD

Trong khi kim ngạch xuất khẩu rau quả của năm 2022 giảm 5,9% so với năm 2021, thì riêng nhóm...

Đa dạng sản phẩm rau quả chế biến gắn với nhu cầu thị trường

View more 
×

FanPage

ProPak Vietnam