nguyên liệu

Lai Châu: Bàn giải pháp cho vùng nguyên liệu chè

Ngày 12/7, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc họp bàn giải pháp quản lý, nâng cao chất lượng vùng...

×

FanPage

ProPak Vietnam