Dời ngày tổ chức triển lãm ProPak Vietnam 2021

Tp. Hồ Chí Minh – Thứ hai, ngày 20 tháng 09 năm 2021 THÔNG BÁO CHÍNH THỨC V/v: Dời ngày tổ chức triển lãm ProPak Vietnam 2021 Kính gửi Quý đơn vị triển lãm, Quý khách tham quan và Quý báo đài, Nhằm tuân thủ quy định về giãn cách xã hội mới được ban … Read moreDời ngày tổ chức triển lãm ProPak Vietnam 2021

×

FanPage

ProPak Vietnam