DANH MỤC CÔNG TY TRIỂN LÃM PPV17

Nhấp vào đây để xem danh sách đầy đủ các công ty triển lãm của ProPak Vietnam 2017

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế