BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM PROPAK VIETNAM2017

Nhấp ĐÂY để tải Báo cáo sau Triển lãm ProPak Vietnam2017.

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế