THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM2018

 9000m2 Diện Tích Trưng Bày

 496 Công Ty Trưng Bày | Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ

 8223 Khách Tham Quan | Từ 36 quốc gia/ vùng lãnh thổ

8 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế