THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM2018

10,000+m2 Diện Tích Trưng Bày

 540+ Công Ty Trưng Bày | Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ

 9000 Khách Tham Quan | Từ 30 quốc gia/ vùng lãnh thổ

8 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế