THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM2017

 8800m2 Diện Tích Trưng Bày

 407 Công Ty Trưng Bày | Từ 21 quốc gia / vùng lãnh thổ

 7972 Khách Tham Quan | Từ 29 quốc gia/ vùng lãnh thổ

11 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế