THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM2018

10,000m2 Diện Tích Trưng Bày

 540 Công Ty Trưng Bày | Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ

 9000 Khách Tham Quan | Từ 36 quốc gia/ vùng lãnh thổ

8 Nhóm Gian Hàng Quốc Tế