Tin triển lãm
Ngành Thực Phẩm - Đồ Uống Việt Nam Tăng Trưởng Mạnh Mẽ

Tiềm năng và phát triển ngành đóng gói bao bì tại VIêt Nam

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế