Tải Logo

Hướng dẫn

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng logo của triển lãm

Logo của chúng tôi có thể được các nhà triển lãm và các đơn vị truyền thông cho triển lãm thể hiện trên các ấn phẩm, ký hiệu, trang web và sử dụng trong các bài thuyết trình PowerPoint hoặc các thông tin liên quan đến ProPak Vietnam 2019 (PPV19)

Thông tin chung

Logo chỉ được sao chép lại theo đúng định dạng ban đầu. Logo triển lãm sẽ không được đăng kèm theo bất cứ logo nào khác mà phải được thể hiện riêng biệt, trừ phi có sự đồng ý của BTC, ví dụ như không được thay đổi màu sắc, chi tiết, kích thước hoặc ký tự.

Nhấp vào logo để download

ProPak Vietnam

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế