Bảo trợ thông tin

     
 
     
 
     
   
 

 

     

 

 
 

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000+ m2 diện tích trưng bày 540+ Đơn vị trưng bày| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ 9000 Khách tham quan| Từ 30 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế