TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG

PROPAK VIETNAM 2019 - TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG (nhấp vào hình ảnh bên dưới để TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG)

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2018
9000 m2 diện tích trưng bày  496 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 8223 Khách tham quan| Từ 36 quốc gia / vùng lãnh thổ 8 Nhóm gian hàng quốc tế