TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG

PROPAK VIETNAM 2018 - TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG (nhấp vào hình ảnh bên dưới để TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG)

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế