TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG

PROPAK VIETNAM 2020 - TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG

(nhấp vào hình ảnh bên dưới để TẢI TÀI LIỆU ĐẶT GIAN HÀNG)

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế