Đặt gian hàng

GIAN ĐẤT TRỐNG
GIAN TIÊU CHUẨN
GIAN CAO CẤP
 
 
Giá thường: 520 SGD/ m2
Giá thường: 605 SGD/ m2

Giá thường (tối thiếu 15m2): 630 SGD/ m

Trưng bày. Vui lòng gửi cho tôi báo giá thuê gian hàng
Tham gia nhóm gian hàng từ quốc gia của tôi. Vui lòng gửi thông tin chi tiết
Gian hàng đất trống
Gian hàng tiêu chuẩn

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2018
9000 m2 diện tích trưng bày  496 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 8223 Khách tham quan| Từ 36 quốc gia / vùng lãnh thổ 8 Nhóm gian hàng quốc tế