Tra cứu sản phẩm trực tuyến


 

ACE PACK CO., LTD. J26

Product

Product brand/series model: EAGLE-1800
Worldwide Launch
.

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế