Thông tin cập nhật PPV18

PROPAK VIETNAM 2018 - Thông Tin Cập Nhật. Nhấp hình ảnh bên dưới để coi bản trực tuyếm

 
THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2017
8800 m2 diện tích trưng bày  401 Đơn vị trưng bày| Từ 27 quốc gia / vùng lãnh thổ 7972 Khách tham quan| Từ 29 quốc gia / vùng lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế