Thông tin cập nhật PPV18

PROPAK VIETNAM 2018 - Thông Tin Cập Nhật. Nhấp hình ảnh bên dưới để coi bản trực tuyếm

 
THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2018
9000 m2 diện tích trưng bày  496 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 8223 Khách tham quan| Từ 36 quốc gia / vùng lãnh thổ 8 Nhóm gian hàng quốc tế