PPV19 - Hướng Dẫn Tham Quan

PROPAK VIETNAM 2019 - Hướng dẫn tham quan. Nhấp  vào đây để coi bản trực tuyển đầy đủ

THỐNG KÊ PROPAK VIETNAM 2019
10,000 m2 diện tích trưng bày 554 Đơn vị trưng bày| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ 9122 Khách tham quan| Từ 31 quốc gia / vùng lãnh thổ8 Nhóm gian hàng quốc tế